Parforhold for 8'er

Hjerte 8

Mest harmoniske kombinationer i parforhold
8-1,    8-2,   8-8

Gode kombinationer i parforhold
8-6,    8-7,   8-9

Mere komplicerede parforhold
8-3,    8-4,   8-5

Mest harmoniske kombinationer i parforhold

Parforhold for 8 - 1:

8- personer er styret af Saturn, som er skæbnes planet.

Solen 1 står for lyset, mens Saturn 8 står for mørket, så 1 og 8 er de totale modsætninger. Denne stilling gør at de bliver tiltrukket af hinanden.

Hvis 1 er en mand og 8 er en kvinde, kan de have nogle hede kærlighedsaffærer. Men i dagligdagen er det en svær kombination, for de er lige stærke på hver deres måde.

1-personens diktatoriske og lidt dømmende styrke er for meget for 8-personer, der ikke er gode til det med love og restriktioner, 8-personer skal nok selv bestemme, hvornår der skal disciplin og orden ind i deres liv.

1- personens store frihedstrang og jalousi er total i modsætning til 8-personens – på sin måde – dominerende og styrende opfattelse af et parforhold. Som 8-mand og 1-kvinde er det knap så udpræget. Da 8 ikke har nogen gylden middelvej, der findes kun toppen eller bunden, er 1-kvinden god til at presse 8-manden frem til position.

Da 8-tallet er et skæbnebetonet tal, er det som regel ikke godt i forretningsanliggender.

Hvis 1-personen og 8-personen er i et parforhold, må de ALDRIG bo i noget, der samlet giver tallet 4 eller 8. 9 har også nogle stærke vibrationer, som i visse tilfælde kan gå ind på 9-energierne.

Parforhold for 8 - 2:

Dette er nok en af de mærkeligste kombinationer, der er, for de er meget forskellige i energier, men alligevel tiltrukket af hinanden. De kan give hinanden meget – på den måde, at 2-personens lidt forfløjne energi som regel er oplivende for 8-personens lidt mere tunge energier. Da vi alle sammen er modtager og giver af hinandens tal vibrationer, er disse næsten ideelle på den måde, at man får et næsten perfekt tal ud af det! 8 har tålmodigheden, som kan klare 2-personens sjove energier. Der er ingen, der siger, at det er en nem kombination, men de har så meget at give hinanden, at det som regel er godt for dem begge. 8-personen skal bare være på vagt for ikke at blive for beskyttende for den lidt svagere 2-person. For man kan nemt kvæle 2-personen, som så føler at de ikke er noget værd. Det er noget af det værste, der kan overgå dem.

Parforhold for 8 - 8:

Dette vil være total power på den måde, at hvis de begge er åbne for den spirituelle verden, kan de meget nemt arbejde sammen. Som venner er det en mægtig god kombination, for der er ingen, der rigtig kan forstå en 8er, undtagen en anden 8er. Så selv om man siger, at to ens tal ikke er gode for hinanden, er 8erne nok undtagelsen, der bekræfter reglen. De skal bare passe på ikke at trække hinanden ned, så de går i stå, for i kærlighed og forretninger er de gode for hinanden, de ved jo selv, hvad troskab betyder, loyalitet for den man elsker, styrke og vilje til at få noget til at blive til succes.

Gode kombinationer i parforhold

Parforhold for 8 - 6:

Disse to kombinationer har en tiltrækningskraft, men den stærke, lidt lukkede, følelsesmæssige 8er vil være lidt af en mundfuld for 6eren og senere vil det blive et meget kedeligt forhold. En 8er, der i forvejen har svært ved at tro på sig selv, at de er elsket, vil altid tage det som et nederlag, hvis 6eren vil flirte lidt. Drejer det sig om forretninger, er det en meget god kombination, som begge vil få glæde af.

Parforhold for 8 - 7:

8eren er altid parat til at hjælpe 7eren, da de har en tiltrækning, der er magnetisk for 8eren. Den ro og spiritualitet, de afgiver, er 8eren god til at optage, men de er alligevel meget forskellige og det kan medføre, at de kan løbe ind i konflikter lidt senere i livet, da det altid vil være 8eren, der vil tage sig af den lidt egoistiske 7er. Og når deres følelser bliver såret, kan 8eren blive meget kold, hvilket vil gøre 7eren rastløs og forvirret. De har brug for en klippe at læne sig op af for at kunne være sig selv og beholde deres selvtillid. Så dette er en sjov kombination.

Parforhold for 8 - 9:

Denne kombination er altid god, fordi de næsten har den samme styrke og det samme syn på livet, de samme energier og lyst til at få ting til at gro og blomstre og se det blive til succes. Især hvis man gør det sammen med den, man elsker. Kombinationen vil være bedst, hvis manden er 9eren og kvinden er 8eren. Forretninger og kompagniskaber, der har succes, har næsten altid en 8er og 9er i spidsen. De er fødte til succes, hvis de arbejder sammen og ikke strides om, hvem der skal være bossen, der skal bestemme, men i stedet lytter til gode råd. Alt i alt en rigtig god kombination, uanset om det er kvinder elle mænd, dvs. en 9-kvinde arbejder lige så godt sammen med en 8-kvinde, som hvis det var en 9-kvinde med en 8-mand.

Mere komplicerede parforhold

Parforhold for 8 - 3:

8-personer er født under planeten Saturn, der er en skæbneplanet, men glem ikke at skæbnen også kan være god. I dag har ordet skæbne desværre ofte en dårlig energi. Disse to meget stærke tal kan have det lidt svært med hinanden, for hvem skal generalen, der bestemmer, og hvem skal ligge under. Det bliver svært af få nogle af dem til det, så kommunikation er det bedste meddel til at overvinde problemerne. En 8er har det godt med at kunne det hele selv, så et godt råd kan nogle gange lyde som kritik i 8erens øre, og 3eren vil jo selv. Så har man problemer i forretningsanliggender vil jeg aldrig råde en 3er til at gå i partnerskab med en 8er. De er begge meget selvstændige personligheder, der går efter det samme, hvilket ikke er det ideelle forhold. Har man alligevel forelsket sig i en 8er, ja så ligger der hårdt arbejde forude. Men en ting kan jeg love, det vil ikke blive kedeligt.

Parforhold for 8 - 4:

Dette er nok den mest mystiske kombination, de findes af alle tal. Begge tal kaldes skæbnetal, især 8-tallet, der har Saturn som planet. De er alt andet end gode for hinanden, men alligevel falder 4eren eller 8eren altid i vandet, af en eller anden årsag er de tiltrukket af hinanden, dog mest for at ødelægge hinanden. Det er nok den mest hårfine linie, der er mellem had og kærlighed og den kan kun forekomme mellem 4ere og 8ere. De vil næsten altid ødelægge hinanden. Kvinder imellem er det en god kombination. Det er kun, når der er det seksuelle med i spillet, at det ikke går. Hvis de alligevel er sammen, skal de i hvert fald passe på aldrig at bo i et nr., der sammenlagt kan give 4 eller 8. aldrig rejse på ferie på en 4- eller 8-dag. I det hele taget ALDRIG gøre noget på en 4- eller 8-dag. Selvfølgelig kan de tage opvasken og vasketøjet, men det er også alt. Så kan det vist ikke siges mere klart.

Parforhold for 8 - 5:

8-personer er styret af Saturn – en planet, der er neutral til Merkur. 5eren, der mange gange er tiltrukket af 8erens meget stærke og lidt mystiske lukkede sind, vil meget hurtigt føle sig lukket ude fra 8erens verden og vil så have det svært med at være engageret i deres fælles liv. Så 5eren skal helst ikke indlade sig i 8erens liv, hverken i ægteskab eller forretninger.