Parforhold for 1'er

1 Hjerte

Mest harmoniske kombinationer i parforhold:
1-4,   1-6,   1-8

Gode kombinationer i parforhold:
1-5,   1-7,   1-9

Mere komplicerede parforhold:
1-1,   1-2,   1-3

Mest harmoniske kombinationer i parforhold

Parforhold for 1 - 4:

1 står for Solen – 4 for Uranus. Disse to planeter har relation til hinanden,

så derfor kalder man disse to tal skyggetal af hinanden. De hører sammen, men er alligevel modpoler, hvilket gør, at de bliver draget mod hinanden og paradoksalt nok bliver de mange gange meget gode venner. De har et helt specielt forhold, når de arbejder sammen. Deres hjælpsomhed mod hinanden gør, at de næsten altid opnår specielt gode fordele ved deres samarbejde.

4-personer har en speciel natur, der laver om på ting, er lidt på tværs, flytter rundt på ting. Dette, at deres ideer er anderledes, suger 1-personer til sig.

Da 1-personer er lidt mere konservative og går mere op i, hvad andre mennesker siger og mener om dem, er 4 som et friskt pust for dem. Man kalder også 4 for et ”Ole-opfinder-tal”, og det er denne kvalifikation, som er god for en 1-person.

Hvis 1 og 4 skal bo sammen, er det vigtigt, at de holder sig fra husnumre som 4, 8, 9.

4-tallet som husnummer forstærker 4-personens anderledes ideer og kan derfor blive for meget for 1-personen. 8-tallet som husnummer er dårligt for 4-personen. Tallet 8 vil tiltrække uheldige ting for 4-personen, som kan blive deprimeret, hvilket igen kan give sygdomme, så ALDRIG nr. 8.

Tallet 9 vil give Mars-energier, og de kan igen give problemer for 4-personen.

Parforhold for 1 - 6:

1-mand er meget god for en 6-kvinde, de er næsten det ideelle par, fordi 6-kvinden giver 1-manden den ro, der er så nødvendig for, at han kan klare presset med at klatre op af rangstigen. I kombinationen 6-mand med en 1-kvinde kommer der meget hurtigt problemer, for den lidt sløve energi fra 6-manden er ikke god for 1-kvinden, der kan lide fart over feltet, som så gør, at hun vil gå i stå. Samtidig har 6-manden ikke helt den samme opfattelse af troskab som 1-kvinden, der forlanger total troskab og mener det.

Hvis det er to 6-kvinder, vil deres venskab næsten altid vare for evigt.

For venskab skulle der være gode energier, bare de ikke overrender hinanden; det gælder både mænd og kvinder. 1-mænd har det godt med 6-kvinder som deres sekretær.

Parforhold for 1 - 6:

8- personer er styret af Saturn, som er skæbnes planet.

Solen 1 står for lyset, mens Saturn 8 står for mørket, så 1 og 8 er de totale modsætninger. Denne stilling gør at de bliver tiltrukket af hinanden.

Hvis 1 er en mand og 8 er en kvinde, kan de have nogle hede kærlighedsaffærer. Men i dagligdagen er det en svær kombination, for de er lige stærke på hver deres måde.

1-personens diktatoriske og lidt dømmende styrke er for meget for 8-personer, der ikke er gode til det med love og restriktioner, 8-personer skal nok selv bestemme, hvornår der skal disciplin og orden ind i deres liv.

1- personens store frihedstrang og jalousi er total i modsætning til 8-personens – på sin måde – dominerende og styrende opfattelse af et parforhold. Som 8-mand og 1-kvinde er det knap så udpræget. Da 8 ikke har nogen gylden middelvej, der findes kun toppen eller bunden, er 1-kvinden god til at presse 8-manden frem til position.

Da 8-tallet er et skæbnebetonet tal, er det som regel ikke godt i forretningsanliggender.

Hvis 1-personen og 8-personen er i et parforhold, må de ALDRIG bo i noget, der samlet giver tallet 4 eller 8. 9 har også nogle stærke vibrationer, som i visse tilfælde kan gå ind på 9-energierne.

Gode kombinationer i parforhold

Parforhold for 1 - 5:

5-personer er styret af Merkur, og som symbol har de kviksølv, så de kan godt lide at være sammen med andre mennesker, tale er deres store force. Da 1-personer er mere konservative og holder mere på formerne, kan 5-personer godt irritere dem, så forholdet kan blive meget op og ned i perioder. 5-personer kan godt blive lidt nervøse i samvær med 1-personer.

5-personer er af natur meget glade mennesker, der helst vil gøre alle tilpas og lykkelige, og mange gange glemmer de sig selv. Dette gør at 1-personer godt kan betragte 5-personer som lidt svage.

1-personer og 5- personer har som regel forskellige meninger i politik, hvor 1eren står som individualisten og 5eren mere som mægleren, for alt skal helst blive gennemført, så alle har det godt. Men selv om deres forskellige meninger kommer frem i forretningsanliggender eller politik, arbejder de godt sammen.

Hvis en 1er og 5er er samlevende, er det godt for dem at bo i enten nr. 1 eller nr. 5, dvs. alle tal der sammenlagt giver disse kombinationer, for 5-tallet er også et pengetal.

Parforhold for 1 - 7:

7-personer er styret af Neptun.

De er intuitive, opfindsomme og kan godt lide at fantasere. 1-personer er fascineret af disse kvalifikationer og kvaliteter, der giver dem kreative ideer, som kan realiseres og give succes. Når 7-personens fantasi løber af med dem og 1-personen fortæller dem, at de er upraktiske og ikke i harmoni med virkeligheden, kan 7-personen godt trække sig ind i sig selv. Dette forhold gør det svært for en 1- og 7-person at arbejde sammen. For når 1-personen har succes, har han/hun ikke tid og overskud til at tage sig af 7-personens lidt drømmende verden.

7-tallet står for romantik, og det er der ikke så meget af i 1-tallet. Så der har de virkelig noget at give hinanden. Selve kombinationen 1 og 7 i et ægteskab skal helst være en 1-mand og en 7-kvinde. Som bopæl skal de helst undgå nr. 9, som har Mars-energier. Dette vil lukke 7-personens intuitive kanaler af.

Parforhold for 1 - 9:

9-personer er styret af Mars, der er ven med Solen, så 9 vil give gode vibrationer til 1-personer.

I hinandens selskab kan de nemt miste deres egen identitet og blive meget ens.

1-tallet er begyndelsen og 9-tallet slutningen. De har begge meget stærke, energiske og perfektionistiske vibrationer. 1 er succesfuld og heldig, mens 9 ikke er så heldig; de må arbejde lidt hårdere for deres ting, og de kan også være mere tvivlende end en 1-person. I et parforhold kan en 1-mand få problemer med en 9-kvinde, fordi hendes tendens til at isolere sig er svær at tolerere, da 1 er mere åben.

Hvis det er en 1-kvinde vil hun finde denne isolation af 9-manden meget spændende både i arbejde og parforhold; de kunne blive det ideelle par.

I de fleste tilfælde er 9-personer gode for alle slags partnerskaber i forretning, undtagen med en 2er.

I et 1 og 9 forhold er det som regel 1, der arbejder hårdest

Mere komplicerede parforhold

Parforhold for 1 - 1:

To nr. 1-personer er gode for hinanden i begyndelsen, for de hjælper hinanden til at gro, udvikle sig. Da de begge er født med vinderinstinkter, bliver der en vis form for konkurrence i forholdet. De bliver afhængige af hinanden på grund af deres vibrationer, der er ens. Hvis de ikke opretholder den form for konkurrence i deres forhold, bliver de meget inaktive på hjemmefronten, og så begynder de at kede sig i sådan et forhold.

Hvis det kun drejer sig om venskab, er de meget hjælpsomme over for hinanden.

I forretningsanliggender er de også gode for hinanden, men det kan som regel ikke holde i længden. De er begge født med interessen for autoritet og med lederevner. Så disse vibrationer gør, at de sjældent bliver langtidspartnere.

1-personer har altid bedst af at være alene i et hvert forretningsanliggende, så de kan udfolde sig og have friheden til at være den der bestemmer.

Parforhold for 1 - 2:

Solen og Månen står for mand og kvinde, eller far og mor, men i et forhold vil det ikke være perfekt, for 1 er som regel altid for dominerende for den månebetonede 2, som er svagere og meget mere følelsesbetonet end 1-personen. En 2-person vil meget hurtigt ligge under for 1-personen og kan blive næsten hjernevasket af 1-personens perfektionisme og ego, som gør, at deres egne evner bliver lukket af. Dette kan give psykiske problemer, fordi 2-personen af natur er temperamentsfuld og i perioder kan være uligevægtig. Dette kan så gøre, at 2-personen vil blive som en slave for 1-personens styrke.

I forretningsanliggender kan det bedre gå, fordi 2-personens kreativitet vil optage tiden og de gerne vil slippe for alle de ”triste” ting som regnskab og ansvar over for myndighederne. 1-personen får derved magten og bliver lederen i det foretagende.

Alligevel er de tiltrukket af hinanden, for styrken fra 1 kan 2 meget nemt suge energi af: 2-personens glade og kreative sind fascinerer alligevel 1 i begyndelsen. 2-personens sind gør også, at de har nemt ved at rose en 1, som elsker at blive rost, men efter et stykke tid vil 2-personens svage punkter irritere 1-personen meget

Parforhold for 1 - 3:

3-personer er styret af Jupiter.

En 1 og 3 er som regel meget gode for hinanden. 1-personen kan meget nemt arbejde sammen med 3-personen, for 3-personer er rådgivere og meget disciplinerede og besidder mange af 1-personens kvalifikationer, som de kan genkende i sig selv. I det forhold kan der alligevel blive nogle problemer, fordi de begge har meget stærke personligheder, og da 3-personen har en evne til at sætte sit ”skjold” op for ikke at blive såret, kan det blive et lidt koldt forhold.

De er begge meget selvglade og ærgerrige, hvilket gør at de også som regel har fået kæmpet sig op til en hvis position i livet, så der bliver set op til dem. Det kan give problemer i et arbejdsforhold, for hvem skal give sig, når de begge har viljen og evnerne til at være bossen.

3-personen har ikke rigtigt evnen til at rose andre personer ret tit, og det kan 1-personer have det lidt svært med, for de elsker at blive rost og få at vide, at de er de bedste. Det er igen den guldmedalje om halsen for dem. Så der er meget arbejde, hvis 1-personen forelsker sig i en 3-person. Hvis 1eren er mand og 3eren er kvinde, har de større chance for at løse problemerne.

I politik og forretninger vil det være nemmere, fordi de begge er ærgerrige af natur og elsker position. I forretningsanliggender kan de være mere lydhøre over for folk med magt og position end hjemmelivet, hvor de regner sig selv som ”herren”.

Men da begge tal har svært ved at give sig, selv om de ikke er i ideelle forhold, holder denne kombination 1 – 3 som regel længe, især hvis kvinden er 3er.